View biosensor details

Single Chain Rac1 biosensors
Rac1
binding
Unimolecular