View biosensor details

VcpV FLARE EKAR
Venus-cp172Venus FLARE EKAR
ERK
phosphorylation
Unimolecular
FRET
N/A
Venus|WWdomain|Erksub|cp172Venus|DAKAP
WWdomain|Erksub
Venus| cp172Venus
FLARE, homoFRET, anisotropy based sensor