View biosensor details

TC10 Raichu
RhoQ
binding
Unimolecular