View biosensor details

Epac1-camps
Epac1 based cAMP biosensor
cAMP
binding
Unimolecular
FRET
N/A
YFP | Epac1 (E157,E316) | CFP
Epac1 (E157,E316)
YFP | CFP
15987680