View biosensor details

Epac2-camps
Epac2 based cAMP biosensor
cAMP
binding
Unimolecular
FRET
N/A
YFP| Epac2B (E285, E443)|CFP
Epac2B (E285, E443)
YFP | CFP