View biosensor details

Epac-S H187
Epac-S^H187
cAMP
binding
Unimolecular
FRET
N/A
mTurq2|Epac1|td-cpVen173
Epac1
mTurq2