View biosensor details

ZinCh-x
Zinc Chelating Sensor
Zn2+
binding
Unimolecular
FRET
N/A
ECFP (Y39H,S208C) | (GGSGGS)x | EYFP (Y39H,S208C)
ECFP (Y39H,S208C) | EYFP (Y39H,S208C)
ECFP (Y39H,S208C) | EYFP (Y39H,S208C)
x indicates linker repeats (1-9)