View biosensor details

pHTomato
pH
other
Unimolecular