View biosensor details

COSer
CO Sensor
CO
binding
Unimolecular