View biosensor details

CH49Y
Heme
binding
Unimolecular
FRET
N/A
ECFP | pfHRP2 49 aa long | EYFP
pfHRP2 49 aa long
ECFP | EYFP