View biosensor details

hGluc-EK-tdTomato
Enterokinase
other
Unimolecular
BRET
N/A
hGluc|EK|tdTomato
hGluc, tdTomato