View biosensor details

syHTomato
pH
other
Unimolecular
Intensity
N/A
synaptophysin | pHTomato
pHTomato
pHTomato
vesicles